Lucie Hostáková

Lektorská činnost, terapie, poradenství

Vzdělávání je mou radostí a mou cestou

O alternativní směry jsem se zajímala již od raného mládí. Hledala jsem odpovědi na otázky ohledně udržení zdraví, správného způsobu života, filozofie i duchovního rozvoje.

S tradiční čínskou medicínou jsem se poprvé setkala jako pacient při řešení svých chronických potíží a její celostní pohled na člověka mě okamžitě nadchnul. Netrvalo dlouho, a samostudium všech dostupných materiálů jsem nahradila dálkovým studiem v jedné z prvních škol celostní medicíny v ČR vůbec.

Studium TČM

Vystudovala jsem na 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM® obor akupunktura, moxibusce, čínské masáže v letech 2001 – 2006. Poté jsem pokračovala v nadstavbových seminářích s lektory z celého světa, účastnila se mezinárodních kongresů TČM. Oslovovala mě nejen šance prohloubit si základy tradiční čínské medicíny a akupunktury, ale i nahlédnout do dalších souvisejících oborů TČM (např. symbolika I-tingu, Feng shui, dietetiky TČM, mykoterapie, taoismu...). 

Souběžně jsem v letech 2003 – 2007 studovala i školu v Centru TČM Hradec Králové Sheshou. I tam jsem využila možnosti jak základního výukového programu, tak nadstavbových seminářů, a kombinace obou škol mi dala velmi dobrý základ pro praxi.

Rychle jsem pochopila, že vzdělání v tak rozsáhlém oboru, jako je TČM, není ukončené nikdy, a proto různé zajímavé semináře navštěvuji dodnes.

Výuka

Rok po ukončení studia jsem začala na 1. škole tradiční čínské medicíny vyučovat, a protože mě ta práce velmi oslovila, věnuji se ji dodnes. Specializuji se na výuku teoretických základů TČM, akupunktury a ušní akupunktury.

Kursy

Okouzlily mě i další obory z oblasti harmonizace lidské bytosti, hlavně lidská psychika a emoce, práce s myslí, práce s vědomím, práce s energií, vztahová terapie, rozvoj osobnosti, koučing a podobně, a tak postupně pronikám do jejich krás a kouzel.

Všechny znalosti ráda následně aplikuji a kombinuji při práci s člověkem, ať už při rozvoji jeho osobnosti, tak v léčbě fyzických a psychických poruch. Každý člověk je specifický, osloví ho jiná metoda, jiný přístup, jiný typ pomoci, a tak jsem velmi ráda, že mám různé nástroje, kterými mohu lidem pomáhat.

Vzdělávání je mou radostí a mou cestou, ať už jako posluchač, nebo jako lektor.

Lektorská činnost